AGRONOMOS
COL·LEGI D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA
VENTANILLA ÚNICA
power_settings_new

Información



Ventanilla Única: nueva comunicación



A través de l'atenció a l'usuari, tant les persones col·legiades com la ciutadania en general poden tramitar les seves queixes i/o reclamacions així com fer qualsevol tipus de consulta i/o suggeriment que considerin oportuna al Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya per mitjà de la Finestreta Única en la qual vostè es troba.

Trámite que está usted realizando: QUEIXA O RECLAMACIÓ
Todos los campos son obligatorios
Nombre:
NIF/CIF:
Dirección:
C. Postal:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Móvil:
Correo electrónico:
ASUNTO:
DESCRIPCIÓN:

Si ho desitja pot enviar un fitxer adjunt. Si ha d'enviar més d'un fitxer, pot agrupar-los en un ZIP.



AVÍS SEGURETAT

En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporades i seran tractades en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de COL·LEGI D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l’activitat del Col·legi. Li informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades. En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit. Li informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de COL·LEGI D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a PASSEIG DE GRÀCIA 55-57,08007 BARCELONA, BARCELONA, o al correu electrònic AGRONOMS@AGRONOMS.CAT.

Avís Legal i política de privacitat