AGRONOMOS
COL·LEGI D'ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA
VENTANILLA ÚNICA
power_settings_new
Ventanilla Única: SOLICITUD DE ALTA Preassociat

Información  • PERFIL PERSONAL
  • DOCUMENTACIÓN
  • FINALIZAR Y ENVIAR
Nombre:*
Apellido1:*
Apellido2:
NIF:*
Género:*
Fecha Nacimiento:*
Dirección:*
C. Postal:*
Localidad:*
Provincia:*
Comarca:
Teléfono1:*
Teléfono2:
Correo electrónico:*

IMAGEN CON UNA FOTOGRAFÍA RECIENTE

message

Observaciones

* Información necesaria

MATRÍCULA ACTUAL *


* Documentación obligatoria

Amb aquest formulari ENVIO les meves dades i documentació requerida als efectes de sol·licitar l'ALTA en l'Associació d'Enginyers Agrònoms de Catalunya com a PREASSOCIAT/DA.

_

CONSENTIMENT TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, manifesto haver estat informat/da que les dades personals que ha proporcionat a l’Associació d’Enginyeria Agronòmica mitjançant el formulari omplert per ser membre de l’Associació passaran a formar part d’un fitxer del qual n’és responsable l’Associació d’Enginyeria Agronòmica, amb la finalitat d’acomplir amb les finalitats i desenvolupar les activitats previstes en els estatuts de l’Associació.

He estat informat/da també que l’Associació d’Enginyeria Agronòmica de Catalunya no cedirà les meves dades a tercers tret en els casos previstos legalment per raons de compliment de la normativa fiscal o quan sigui requerida formalment per Jutjats i Tribunals o Administracions públiques si el seu requeriment té cobertura legal suficient.

Així mateix, he estat informat/da que puc exercir els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) sobre les meves dades personals i aquells altres que em confereixi la normativa vigent sobre protecció de dades contactant amb l’Associació a través del correu agronoms@agronoms.cat o remetent carta a l’Associació d’Enginyeria Agronòmica, Passeig de Gràcia 55, 6è 56 de Barcelona (08007), telèfon 93.215.26.00/93.215.26.04.

Finalment, també se m’ha informat que les meves dades es conservaran mentre sigui associat de l’Associació d’Enginyeria Agronòmica i durant tot aquell temps que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legals que corresponen a l’Associació, de caràcter fiscal i contractual.

He leído y acepto las condiciones del tratamiento de mis datos de carácter personal


Associació Enginyers Agrònoms de Catalunya  

Per finalitzar, genera el PDF amb la sol·licitud, signa'l i puja el fitxer

Signa el document electrònicament. En el cas que no disposis de firma electrònica, envia'ns el document imprès i signat per correu postal al Passeig de Gràcia 55, 6è 6a – 08007 Barcelona. 


PASO 1 :


PASO 2 :